Tin tức
LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ ĐẦY CẢM XÚC ĐẦU TIÊN TẠI CƠ SỞ HÒA LẠC

Ngày 30/7/2022, tại Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Trường Đại học Việt Nhật,...

Sự kiện

Tháng 08
02

Bài giảng mở
LUNCH PETIT SEMINAR 02.08.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU

Tháng 07
19

Bài giảng mở
HUMAN BEHAVIOUR DURING CHANGING CLIMATES AT MADJEDBEBE

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: R.606 - VJU

Tháng 07
05

Job Fair
LUNCH PETIT SEMINAR 05.07.2022

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Room 606 - VJU

Tháng 06
24

Job Fair
Lunch petit seminar 03

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: Phòng 606 - Trường ĐH Việt Nhật

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá