Tin tức
Sự kiện

Tháng 05
15

Hội thảo
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM LẦN THỨ I (VEST 2021)

Thời gian: 8:30 - 17:00

Địa điểm: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội Đường Lưu Hữu Phước, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tháng 05
11

Hội thảo
Nanotech Seminar #5-6

Thời gian: 13:00

Địa điểm: Online

Tháng 05
10

Hội thảo
Future of Work for MBA students

Thời gian: 10:00 - 12:00

Địa điểm: Online

Tháng 05
04

Hội thảo
Nanotech Relay By Young Generation in MNT 2

Thời gian: 13:00 - 15:00

Địa điểm: Online

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá