Tin tức
Sự kiện

Tháng 08
07

Job Fair
Hội chợ việc làm & Hội thảo về cách viết CV tiếng Anh tốt

Thời gian: 13:30 - 17:30

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 08
04

Bài giảng đặc biệt
Giáo dục Tiếng Nhật ở Việt Nam

Thời gian: 2:00 - 4:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 07
16

Open Campus
Ngày hội thông tin Tuyển sinh và học bổng 2020

Thời gian: 18:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 06
29

Speaker Series
Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy Tiếng Nhật cho người Việt Nam

Thời gian: 11:00 - 11:50

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá